Maquina de proyectar yeso mortero y monocapa Mixer Plus 

Maquina de proyectar yeso mortero y monocapa Mixer Plus Monofasica

Maquina de proyectar yeso mortero y monocapa Mixer Munstang

Maquina de proyectar yeso mortero y monocapa Mixer Mosquito